NUCB

Email:

enkhamgalan.d@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

 • Мэргэжил: Матматикч
 • Боловсролын зэрэг: Магистр
 • Албан тушаал: Ахлах багш
 • Эдийн засгийн өсөлт ба байгалийн нөөцийн уялдаа холбоо
 • Микро эдийн засаг
  Ммакро эдийн засаг
  Хөгжлийн эдийн засаг
  Нөөцийн эдийн засаг