NUCB

Эрдэнэгэрэлийн Мөнхсаруул

Email:

saruule@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

  • Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага – Худалдааны менежмент
  • Боловсролын зэрэг: Магистр
  • Албан тушаал: Сургалтын албаны мэргэжилтэн