NUCB

Email:

bulganerdene@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

Боловсрол эзэмшсэн байдал:

  • ХҮИС – Бакалавр 1999
  • ШУТИС – Магистр  2003
  • СЭЗДС Санхүүгийн менежмент- 2008

Албан тушаал: Ахлах багш

Боловсрол судлал

Академик англи хэл