NUCB

Email:

tuvshinturlagnai9175@gmail.com

Товч танилцуулга

  • Мэргэжил: Нягтлан бодогч, эдийн засагч
  • Боловсролын зэрэг: Дээд
  • Эрдмийн цол: Бизнесийн удирдлагын доктор
  • Албан тушаал: Ахлах багш
  • Хөрөнгийн зах зээл
  • СЭЗШ
  • Удирдлагын бүртгэл
  • Өртгийн бүртгэл
  • Санхүүгийн тайлагнал, толилуулга