NUCB

Сундуй Оюунсүрэн

Email:

oyunsuren.s@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

  • Боловсролын зэрэг : Магистр
  • Мэргэжил : Системотехникийн инженер, программист
  • Албан тушаал: Ахлах багш
  • Хүн машины системийг зохион байгуулах, загварчлах арга, технологи.
  • Бизнесийн мэдээллийн систем
  • Менежментийн мэдээллийн систем
  • Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем
  • Алгоритмын үндэс
  • Өгөгдлийн сан
  • Програмчлалын хэл C/C++, Visual Basic.Net