NUCB

Email:

bayansan.purev@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

 • Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага-Санхүүч
 • Боловсролын зэрэг: Магистр
 • Эрдмийн цол: Ахлах багш
 • Албан тушаал: Ахлах багш
 • Өмчийн үнэлгээ
 • Компанийн санхүү
 • Санхүүгийн боловсрол
 • Санхүүгийн менежмент
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент
 • Санхүүгийн менежмент/ахисан/
 • Бизнесийн ба хөрөнгийн үнэлгээ