Email:

baasanjargal@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

 • Албан тушаал: Багш
 • Боловсролын зэрэг: Докторант

Боловсрол эзэмшсэн байдал

 • ШУТИС-ийн БАТС-ийн Докторант
 • МУИС-ийн ЭЗС, Бизнесийн удирдлага-Маркетинг, Магистр
 • Удирдлагын академи, Бизнесийн удирдлага
 • Соёл, урлагийн маркетинг
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв
 • Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл
 • Чөлөөт цаг
 • Урлагийн боловсрол

 

СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • Хэвлүүлсэн, хамтран бичсэн мэргэжлийн ном сурах бичиг, гарын авлагын тоо: 6
 • Хэвлүүлсэн судалгааны өгүүллийн тоо: 26
 • Эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлийн тоо 22
 • Ажилласан судалгааны төсөл, гэрээт ажлын тоо: 11
 • Маркетингийн менежмент
 • Маркетингийн нэгдмэл харилцаа
 • Байгууллагын маркетинг
 • Брэндийн удирдлага
 • Олон улсын маркетинг