NUCB

Отгонбаярын Пүрэвдорж

Email:

purevdorj.o@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

  • Мэргэжил: Нягтлан бодох бүртгэл
  • Боловсролын зэрэг: Магистр
  • Албан тушаал: Ахлах багш
  • Мэргэжлийн ёс зүй
  • Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт
  • Санхүүгийн бүртгэл I, II
  • Өртгийн бүртгэл
  • Удирдлагын бүртгэл
  • Аудит
  • СТОУС ба мэргэжлийн ёс зүй