NUCB

Email:

nurjigmaa@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

⦁ Мэргэжил: Нягтлан бодох бүртгэл
⦁ Эрдмийн цол: Бизнесийн удирдлагын магистр
⦁ Албан тушаал: Ахлах багш

  • Санхүүгийн бүртгэл I, II
  • Татварын нягтлан бодох бүртгэл
  • Салбаруудын нягтлан бодох бүртгэл
  • СТОУС-ыг нэвтрүүлэх арга зам