NUCB

Email:

tungalag@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

 • Албан тушаал: Дэд профессор
 • Боловсролын зэрэг: Доктор

Боловрсол эзэмшсэн байдал

 • ХҮИС-Солонгос хэлний орчуулагч – бакалавр 2004
 • Chungnam National University, Korea – Бизнесийн удирдлага, Олон улсын худалдаа – Магистр 2008
 • Kangwon National University, Korea – Бизнесийн удирдлага, Олон улсын худалдаа – Доктор Ph.D 2012

СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • Нэг сэдэвт бүтээлийн тоо: 2
 • Хэвлүүлсэн, хамтран бичсэн мэргэжлийн ном, сурах бичиг гарын авлагын тоо: 3
 • Редакторлосон ном, гарын авлагын тоо: 2
 • Хэвлүүлсэн судалгааны өгүүллийн тоо: 18
 • Хэвлүүлсэн сурталчилгааны өгүүллийн тоо: 2
 • Эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэлийн тоо: 15
 • Ажилласан судалгааны болон төсөл, гэрээт ажлуудын тоо: 3
 • Маркетингийн удирдлага, бодлого, стратеги
 • Барааны чанар, экспертиз
 • Олон улсын бизнес
 • Үйлчилгээний маркетинг