NUCB

Email:

ganaalea2016@gmail.com

Товч танилцуулга

  • Мэргэжил: Эрх зүйч
  • Боловсролын зэрэг: LLM
  • Албан тушаал: Ахлах багш
  • Нийтийн эрх зүй, хүний эрх
  • Захиргааны эрх зүй
  • Захиргааны процесс
  • ТЗХТХ-2