NUCB

Email:

oyuntsetseg.dorjpalam@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

Боловсрол эзэмшсэн байдал:

 • МУИС ЭЗС – Бакалавр 1987
 • МУИС ГХССС – 2003
 • МУИС ЭЗС – Магистр 1998

Эрдмийн зэрэг цол: Доктор Ph.D

Албан тушаал: Тэнхимийн эрхлэгч

 • Улсын төсөв
 • Жижиг дунд бизнес эрхлэлт
 • Санхүүгийн боловсрол
 • Тогтвортой санхүү
 • Санхүүгийн үндэс
 • Хувь хүний санхүү
 • Санхүүгийн ба хөрөнгө орхуулалтын шинжилгээ
 • Төрийн санхүү
 • Тогтвортой санхүү