NUCB

Email:

baasankhorol.d@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

Мэргэжил: Эрх зүйч
Боловсролын зэрэг: Магистр (LLM)
Албан тушаал: Ахлах багш

Дампуурлын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

  • Бизнесийн эрх зүй
  • Иргэний эрх зүй (ерөнхий, тусгай)
  • Гаалийн эрх зүй
  • Гэрээний эрх зүй
  • Хуульчийн ёс зүй