Email:

enkhamgalan.d@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

  • Албан тушаал: Ахлах багш
  • Боловсролын зэрэг: Магистр

Боловсрол эзэмшсэн байдал

  • Эдийн засгийн өсөлт ба байгалийн нөөцийн уялдаа холбоо
  • Статистик
  • Микро эдийн засаг
  • Макро эдийн засаг
  • Хөгжлийн эдийн засаг
  • Нөөцийн эдийн засаг