NUCB

Email:

tuguldur.d@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

 • Мэргэжил: Эдийн засагч
 • Боловсролын зэрэг: Магистр
 • Албан тушаал: Ахлах багш
 • Уул уурхайн эдийн засаг, экспорт
 • Экономиксийн үндэс
 • Макроэкономиксийн үндэс
 • Микроэкономиксийн үндэс
 • Дунд түвшний макроэкономикс
 • Дунд түвшний микроэкономикс
 • Менежментийн экономикс
 • Үйлдвэрлэлийн эдийн засаг
 • Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх
 • Олон улсын экономикс
 • Олон улсын худалдаа
 • Эдийн засгийн өсөлтийн онол