NUCB

Email:

munkhtuyagerel@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

⦁ Мэргэжил: Нягтлан бодогч, эдийн засагч
⦁ Эрдмийн цол: Магистр
⦁ Албан тушаал: Ахлах багш

  • Байгаль орчины нягтлан бодох бүртгэл
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс,
  • Санхүүгийн бүртгэл 1,
  • Санхүүгийн бүртгэл 2,
  • Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл,
  • Дотоод аудит,
  • Нийцлийн аудит,
  • Төрийн санхүү
  • Салбарын бүртгэл