Email:

baasanjargal@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

  • Албан тушаал: Ахлах багш
  • Эрдмийн: Эдийн засгийн ухааны доктор
  • Мэргэжил: Банкны эдийн засагч
  • Жижиг дунд үйлдвэрлэл, уул уурхай, хөрөнгө оруулалтыг, санхүүгийн салбарыг төрөөс дэмжих арга механизм
  • Мөнгөний бодлого
  • Татварын менежмент
  • Төсвийн менежмент
  • Хувь хүний санхүү
  • Банкны менежмент