NUCB

Email:

munkhzul@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

  • Мэргэжил: Нягтлан бодогч-эдийн засагч
  • Боловсролын зэрэг: Магистр 
  • Албан тушаал: Ахлах багш
  • Хүн машины системийг зохион байгуулах, загварчлах арга, технологи.
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
  • Зардлын бүртгэл
  • Удирдлагын бүртгэл
  • Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэл