NUCB

Эрх зүй

Эрх зүй
Free
Зорилго: Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах онол практикийн мэдлэг, чадвар, мэргэжлийн ёс зүй хандлага үнэт чанарыг эзэмшсэн, хөрвөх чадв...
Add to Wishlist
Free