NUCB

Худалдаа, маркетинг

Худалдаа, маркетинг
Free
Зорилго Олон улсын болон дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн, гадаад, дотоод худалдаа, гаалийн удирдлагын чиглэлээр цогц ур ...
Add to Wishlist
Free
Худалдаа, маркетинг
Free
Зорилго Олон улсын болон дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн, гадаад, дотоод худалдаа, гаалийн удирдлагын чиглэлээр цогц ур ...
Add to Wishlist
Free
Худалдаа, маркетинг
Free
Зорилго Олон улсын болон дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн, гадаад, дотоод худалдаа, гаалийн удирдлагын чиглэлээр цогц ур ...
Add to Wishlist
Free
Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, асуудлыг оношлон шийдвэрлэх, судалгаа шинжилгээний үр дүнд суурилан оновчтой шийдвэр гаргах, үйл аж...
Beginner
10 цаг
Add to Wishlist
Free
Худалдаа, маркетинг
10 цаг
Free
Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, асуудлыг оношлон шийдвэрлэх, судалгаа шинжилгээний үр дүнд суурилан оновчтой шийдвэр гаргах, үйл аж...
Advanced
10 цаг
Add to Wishlist
Free