NUCB

Нийгмийн ухаан

Нийгмийн ухаан
Free
Зорилго Сэтгэл судлалын суурь мэдлэг, хүний сэтгэцийн үзэгдэл, зан үйлийг тодорхойлох, тайлбарлах, урьдчилан таамаглах арга зүйд суралцах, хүн бүри...
Add to Wishlist
Free
Зорилго Эдийн засгийн макро түвшинд төр, олон улсын байгууллагуудад олон улс болон улс орон, салбарын хэмжээний мэдээлэл боловсруулах, дүгнэлт гарг...
Add to Wishlist
Free