Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр

Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр
Free
Тогооч SO 5120 – 11 – Мэргэжлийн зориулалт: “Тогооч” мэргэжлээр төгсөгч нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлалын салбарт ерөнхий болон тогоо...
Add to Wishlist
Free
Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр
Free
Нягтлан бодохын бүртгэл, тооцооны ажилтан BT 4311 – 14 – Мэргэжлийн зориулалт: “Нягтлан бодох бүртгэл, тооцооны ажилтан мэргэжлээр төгсөгч нь байгу...
Add to Wishlist
Free
Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр
Free
Компьютерийн операторч – Албан хэргийн ажилтан IO 4120 – 13 – Мэргэжлийн зориулалт: “Компьютерийн операторч – Албан хэргийн ажилтан” нь төрийн байг...
Add to Wishlist
Free
Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр
Free
Хангамжийн нярав, BT 4321 – 17 – Мэргэжлийн зориулалт: “Хангамжийн нярав”, мэргэжлээр төгсөгч нь худалдаа үйлчилгээ, бөөний ба жижиглэн худалдааны ...
Add to Wishlist
Free