NUCB

Менежмент, үйлчилгээ

Менежмент, үйлчилгээ
Free
Зорилго Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний процессийг оновчтой удирдах замаар мэдлэгт суурилсан нийгэмд хувь нэмрээ оруул...
Add to Wishlist
Free
Менежмент, үйлчилгээ
Free
2002 онд Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль /хуучин нэрээр/,  ХБНГУ-ын Лойфанагийн их сургуультай хамтран ажиллах гэрээг анх байгуулсанаас хойш 2...
Add to Wishlist
Free
Менежмент, үйлчилгээ
Free
Зорилго Монгол, бүс нутгийн зочид буудал, рестораны бизнесийн манлайлагчийг бэлтгэх, зочлох үйлчилгээний салбарын суурь судалгаа болон практик мене...
Add to Wishlist
Free
Менежмент, үйлчилгээ
Free
Зорилго Монгол, бүс нутгийн аялал жуулчлалын салбарын манлайлагчийг бэлтгэх, салбарын суурь судалгаа болон практик менежментийн тэргүүлэгч баг, хам...
Add to Wishlist
Free