ХУДАЛДАА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:
Мэдлэг, ур чадвараараа нийгмийн баялгийг бүтээхэд зориулах худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнесийн салбарын шинийг санаачлагч, хөрвөх чадвартай манлайлагчдыг бэлтгэх, нийгэм эдийн засгийн салбарт судалгаа, шинжилгээний чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд оршино.
АЛСЫН ХАРАА:
2025 он гэхэд худалдаа, үйлчилгээний технологи, бизнесийн сургалт, судалгааны түшиц Монгол улсдаа тэргүүлэх их сургууль болоход оршино.
ЁС ЗҮЙ:
Бид оюутнаа ёс зүйтэй судлаач, нийгэмд хариуцлагатай мэргэжилтэн болгон төлөвшүүлэхийг эрхэмлэн ажиллана.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй

ЭЛСЭЛТ

Дэлгэрэнгүй

Тэтгэлэг

Дэлгэрэнгүй

ТӨГСӨГЧИД

Дэлгэрэнгүй

ТӨГСӨГЧ
ХӨТӨЛБӨР
Оюутан
Багш, ажилтан

ЭЛСЭЛТ

МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТ

ТАНИЛЦУУЛГА

БАЙРШИЛ