Enrolled: 45 students
Duration: 10 цаг
Lectures: 0
Video: 9 цаг
Level: Advanced
masterstudy_placeholder

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, асуудлыг оношлон шийдвэрлэх, судалгаа шинжилгээний үр дүнд суурилан оновчтой шийдвэр гаргах, үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх онол, практикийн мэдлэг, чадварыг эзэмшсэн маркетингийн мэргэжилтэн бэлтгэх.

Мэргэжлийн ур чадвар

 • Байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах
 • Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг судлах, борлуулалтыг урьдчилан таамаглах
 • Маркетингийн судалгааны арга зүйд суралцаж, бие даан судалгаа хийх, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах
 • Маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг төлөвлөх, стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх
 • Байгууллагын идэвхжүүлэлт, зар сурталчилгааны бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
 • Дизайн зохиомжийн үндэс, график дизайны программ, креатив сурталчилгаа, реклам сурталчилгааны дизайн зэрэг мэргэжлийн хичээлийг судалж, зах зээл, хэрэглэгчдийн зан төлөвт нөлөөлөхүйц креатив зар сурталчилгааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх уран бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
 • Байгууллагын брэндбүүк, дизайныг зохион бүтээж, боловсруулан, зах зээлд таниулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
 • Бүтээгдэхүүн, брэнд хөгжүүлэлт хийх, шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, үнэ тогтоох, идэвхжүүлэлт, борлуулалт болон маркетингийн удирдлагын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж бүтээлч санаачлагыг хөгжүүлэх

Ажлын байр, мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ:

 • Маркетингийн менежер
 • Борлуулалтын менежер, супервайзер
 • Бүтээгдэхүүн, брэнд хөгжүүлэлтийн менежер
 • Бүтээгдэхүүн, брэнд хариуцсан менежер
 • Зах зээлийн судалгаа, бодлого төлөвлөлтийн менежер
 • Маркетингийн судалгааны менежер
 • Зар сурталчилгаа, рекламны менежер
 • Маркетингийн дизайнер
 • Контент маркетер
 • Олон нийтийн харилцааны менежер

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review