Сэтгэл судлал

Enrolled: 8 students
masterstudy_placeholder

Зорилго

Сэтгэл судлалын суурь мэдлэг, хүний сэтгэцийн үзэгдэл, зан үйлийг тодорхойлох, тайлбарлах, урьдчилан таамаглах арга зүйд суралцах, хүн бүрийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд мэргэжлийн үйлчилгээ, зөвлөгөөг өгөх чадвартай, мэргэжлийн өндөр ёс зүйтэй мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

Мэргэжлийн ур чадвар

Тус хөтөлбөрийг сонгон суралцсанаар дараах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ. Үүнд:

  • Сэтгэл зүйн үзэгдлийг тодорхойлох, тайлбарлах, таамаглах, өөрчлөхөд чиглэсэн судалгааны арга зүйгээ боловсруулах, судалгаа шинжилгээг хийх, үр днг боловсруулан бичих, танилцуулах чадвар;
  • Насны мөчлөгөөс хамааран хүүхэд, насанд хүрэгчид, ахмад настан болон байгууллага, хамт олонд ганцаарчилсан, бүлгийн зөвлөгөөг үзүүлэх чадвар;
  • Дижитал орчинд ажиллах, шинийг эрэлхийлэх, бие даан суралцах, бүтээлч хандлага;
  • Асуудлыг илрүүлэх, шийдвэрлэх, багаар ажиллах чадвар;

Ажлын байр, мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ

Ирээдүйд ажлын байрыг роботоор солих магадлал багатай мэргэжилд сэтгэл зүйч багтаж байна. Мэргэжлийн сэтгэл зүйчийг ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон байгууллагын хүний нөөцийн алба, хэлтэст ажиллуулах сонирхол өсөн нэмэгдэж байна. Хүмүүс мэргэжлийн сэтгэл зүйч рүү хандан зөвлөгөө авах болсон нь тухайн мэргэжил эрэлттэй болохыг харуулна. Төгсөгчид дараах ажлын байруудад ажиллах боломжтой. Үүнд:

  • Багш
  • Сэтгэл зүйч
  • Төрийн болон хувийн хэвшлийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:

ХҮИС-ийн Нийгмийн ухааны тэнхим 2-р байр, 307 тоот өрөө

Утас: 99988555

Вэб: https://nucb.edu.mn

И-мэйл: nucb.dep_SS@nucb.edu.mn

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review