NUCB

Компьютерийн операторч – Албан хэргийн ажилтан IO 4120 – 13 – Мэргэжлийн зориулалт: “Компьютерийн операторч – Албан хэргийн ажилтан” нь төрийн байгууллага, үйлдвэр үйлчилгээ, бүхий л байгууллага, лавлах төвүүдэд ажиллана. Мөн албан байгууллагын бичиг хэрэг, архивын ажилтнаар ажиллана.