Courses

Sort By:
Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр
Free
Тогооч SO 5120 – 11 – Мэргэжлийн зориулалт: “Тогооч” мэргэжлээр төгсөгч нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлалын салбарт ерөнхий болон тогоо...
Add to Wishlist
Free
Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр
Free
Нягтлан бодохын бүртгэл, тооцооны ажилтан BT 4311 – 14 – Мэргэжлийн зориулалт: “Нягтлан бодох бүртгэл, тооцооны ажилтан мэргэжлээр төгсөгч нь байгу...
Add to Wishlist
Free
Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр
Free
Компьютерийн операторч – Албан хэргийн ажилтан IO 4120 – 13 – Мэргэжлийн зориулалт: “Компьютерийн операторч – Албан хэргийн ажилтан” нь төрийн байг...
Add to Wishlist
Free
Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр
Free
Хангамжийн нярав, BT 4321 – 17 – Мэргэжлийн зориулалт: “Хангамжийн нярав”, мэргэжлээр төгсөгч нь худалдаа үйлчилгээ, бөөний ба жижиглэн худалдааны ...
Add to Wishlist
Free
Эрх зүй
Free
Зорилго: Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах онол практикийн мэдлэг, чадвар, мэргэжлийн ёс зүй хандлага үнэт чанарыг эзэмшсэн, хөрвөх чадв...
Add to Wishlist
Free
Нийгмийн ухаан
Free
Зорилго Сэтгэл судлалын суурь мэдлэг, хүний сэтгэцийн үзэгдэл, зан үйлийг тодорхойлох, тайлбарлах, урьдчилан таамаглах арга зүйд суралцах, хүн бүри...
Add to Wishlist
Free
Менежмент, үйлчилгээ
Free
Зорилго Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний процессийг оновчтой удирдах замаар мэдлэгт суурилсан нийгэмд хувь нэмрээ оруул...
Add to Wishlist
Free
Менежмент, үйлчилгээ
Free
2002 онд Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль /хуучин нэрээр/,  ХБНГУ-ын Лойфанагийн их сургуультай хамтран ажиллах гэрээг анх байгуулсанаас хойш 2...
Add to Wishlist
Free
Менежмент, үйлчилгээ
Free
Зорилго Монгол, бүс нутгийн зочид буудал, рестораны бизнесийн манлайлагчийг бэлтгэх, зочлох үйлчилгээний салбарын суурь судалгаа болон практик мене...
Add to Wishlist
Free
Менежмент, үйлчилгээ
Free
Зорилго Монгол, бүс нутгийн аялал жуулчлалын салбарын манлайлагчийг бэлтгэх, салбарын суурь судалгаа болон практик менежментийн тэргүүлэгч баг, хам...
Add to Wishlist
Free
Худалдаа, маркетинг
Free
Зорилго Олон улсын болон дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн, гадаад, дотоод худалдаа, гаалийн удирдлагын чиглэлээр цогц ур ...
Add to Wishlist
Free