Үндэсний худалдааны салбарын 100 жилийн ойд зориулсан “Монголын худалдааны түүхийн сургамж” номын өргөтгөсөн хэлэлцүүлэг болов