NUCB

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТУУД

  • Улс орны худалдаа, үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, нийгэм эдийн засагт нөлөөлөх, тулгамдсан асуудал шийдэхэд чиглэсэн судалгааг хөгжүүлнэ.
  • Худалдаа, үйлдвэрлэл, бизнесийн чиглэлээр нийгмийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн судалгаа хийх
  • Худалдаа, ложистикийн чиглэлээр үндэсний хэмжээний экспертиз хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх

 

ХҮИС-ИЙН СУДАЛГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД

  • Тогтвортой үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ
  • Бизнес ба ногоон хөгжил, инноваци, энтрепренершип
  • Тогтвортой хөгжлийн төлөөх боловсрол
  • Байгалийн нөөц ба тогтвортой хөгжил
  • Хэрэглээ, хэмнэлт, хөрөнгө оруулалт

Монголын худалдаа:уламжлал ба шинэчлэл” сэдэвт цуврал олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

ХҮДС, 2006

ХҮДС, ХХААХҮЯ, 2008

ГХЯ, ХХААХҮЯ, МУИС, 2011

Монголын худалдаа:уламжлал ба шинэчлэл цуврал олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

МУИС, ХҮИС, МҮХАТ, 2017

МУИС, ХҮИС, МҮХАТ, 2017