NUCB

ХҮИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл орон даяар 2022 оны 6-р сарын 02-ны өдрийн 09:00 цагаас 07-р сарын 10-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • Эрх зүй
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Худалдаа
 • Зочлох үйлчилгээ

МАГИСТР

 • Санхүү
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Менежмент
 • Маркетинг
 • Худалдаа
 • Аялал жуулчлал
 • Зочлох үйлчилгээ

ДОКТОР

 • Худалдаа
 • Аялал жуулчлал
 • Хангамжийн нярав
 • Нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан
 • Нягтлан бодох бүртгэл, тооцооны ажилтан
 • Тогооч