NUCB

ОРОЙ, ЭЧНЭЭ, МАГИСТР

Бакалавр оройн анги -2.5 жил, эчнээ-3 жил

  • Эрх зүй
  • Нягтлан бодох бүртгэл
  • Худалдаа
  • Зочлох үйлчилгээ