NUCB

МСҮТ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧИГЛЭЛҮҮД

  1. Тогооч SO 5120 – 11 – Мэргэжлийн зориулалт: “Тогооч” мэргэжлээр төгсөгч нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлалын салбарт ерөнхий болон тогоочоор ажиллана.
  1. Хангамжийн нярав, BT 4321 – 17 – Мэргэжлийн зориулалт: “Хангамжийн нярав”, мэргэжлээр төгсөгч нь худалдаа үйлчилгээ, бөөний ба жижиглэн худалдааны бүх цэг салбаруудад худалдагч, касс, няраваар ажиллана.
  1. Нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан IO 4120 – 13 – Мэргэжлийн зориулалт: Төрийн байгууллага, үйлдвэр үйлчилгээ, бүхий л байгууллага, лавлах төвүүдэд ажиллана. Мөн албан байгууллагын бичиг хэрэг, архивын ажилтнаар ажиллана.
  1. Нягтлан бодохын бүртгэл, тооцооны ажилтан BT 4311 – 14 – Мэргэжлийн зориулалт: “Нягтлан бодох бүртгэл, тооцооны ажилтан мэргэжлээр төгсөгч нь байгууллага, аж ахуйн нэгжид санхүү, бүртгэл тооцооны ажилтнаар ажиллах боломжтой.