NUCB

МАГИСТР

Магистрын хөтөлбөр : Суралцах хугацаа 1.5 жил

  • Нягтлан бодох бүртгэл
  • Аялал жуулчлалын менежмент
  • Маркетинг
  • Худалдаа
  • Зочлох үйлчилгээ
  • Санхүү
  • Менежмент