NUCB

МСҮТ

Д.Нарантуяа

 • Албан тушаал: МСҮТ эрхлэгч
 • Боловсролын зэрэг: Магистр
 • Мэргэжил: Худалдааны зохион байгуулагч, бараа судлаач

Дэлгэрэнгүй

narantuya@nucb.edu.mn

Д.Мөнхнасан

 • Албан тушаал: Ахлах багш
 • Боловсролын зэрэг: Магистр
 • Мэргэжил: Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент

Дэлгэрэнгүй

munkhnasan.d@nucb.edu.mn

Б.Сарантуяа

 • Албан тушаал: Багш
 • Боловсролын зэрэг: Магистр
 • Мэргэжил: Олон улсын худалдааны менежмент

Дэлгэрэнгүй

sarantuya.batmunkh@nucb.edu.mn

Д.Отгонтуяа

 • Албан тушаал: Багш
 • Боловсролын зэрэг: Магистр
 • Мэргэжил: Хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологич

Дэлгэрэнгүй

otgontuya@nucb.edu.mn