NUCB

ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хөтөлбөрийн зорилго

Монгол, бүс нутгийн зочид буудал, рестораны бизнесийн манлайлагчийг бэлтгэх, зочлох үйлчилгээний салбарын суурь судалгаа болон практик менежментийн тэргүүлэгч баг, хамт олныг төрүүлэх

Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг

 • Зочид буудал, рестораны бизнесийг төлөвлөх, оновчтой шийдвэр гаргах үр ашигтай системийг эзэмших
 • Зочлох үйлчилгээний салбарын тогвтортой хөгжлийг хангах арга механизмуудыг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэлтийг удирдан зохион байгуулах онол, арга зүйн мэдлэг эзэмших
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны тоон шинжилгээний болон эконометрик, статистикийн аргуудыг эзэмших, хэрэглэх
 • Байгууллагын үйл ажиллагаа, технологийн орчны шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах, төлөвлөгөө боловсруулах арга, загваруудыг хэрэглэх
 • Ногоон зочид буудлын бизнесийн зорилго, төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтийн механизмуудын онцлог, ач холбогдол, уялдаа холбоог тайлбарлах

Хөтөлбөрөөр эзэмших чадвар

Ресторан, зочид буудлын хувийн бизнес эрхлэхэд шаардлагатай:

 • Бизнесийн удирдлага, зочлох үйлчилгээний менежмент, маркетинг, ёс зүйн цогц мэдлэг эзэмшсэн;
 • Мэргэжлийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай нийгэм, хүмүүнлэгийн болон мэргэжлийн эрх зүйн холбогдох хичээлүүдийг эзэмшсэн;
 • Бизнесийн төлөвлөлт, манлайлал, мэдээлэл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагын үр ашигтай шийдвэр гаргахад зайлшгүй бодит шийдлийг эзэмшсэн байна.
 • Үйлчилгээний болон харилцааны гадаад хэлний өндөр мэдлэг эзэмшсэн.

Ажлын байр

 • Зочид буудал, рестораны хувийн бизнес эрхлэх
 • Нийтлэг үйлчилгээний бодлого боловсруулах, хянан шалгах, хэрэгжүүлэх төр, захиргааны байгууллага
 • Олон улсын сүлжээний зочид буудал, ресторан
 • МСҮТ, дээд сургуульд багш, судлаач
 • Зочид буудал, түргэн хоол, рестораны олон улсын сүлжээ
 • Уул уурхайн компанид үйлчилгээний алба
 • Зочлох үйлчилгээнийй блогерч, чөлөөт уран бүтээлч, шинжээч
 • Төрийн байгууллагын үйлчилгээ, зохин байгуулалтын ажилтан

Хөтөлбөрийн давуу тал

 • Ресторан, зочид буудал, тур операторын бизнесийн мэдлэг олгох ур чадвартай докторууд
 • Мэргэжлийн амин чухал хичээлийг багтаасан сургалтын төлөвлөгөө
 • Мэргэжлийн англи хэлний төрөлжсөн сургалт (нийт 18 багц цаг)
 • Цахим орчимд хичээллэх, алсын зайн сургалтын туршлагатай
 • Мэргэжлийн хичээлүүд сурах бичиг, гарын авлагатай
 • Англи хэлний IELTS, TOEIC зэрэг шалгалтанд бэлдэх клубт хамрагдах боломжтой
 • Цагийн ажилд ороход зуучлах, үйлчилгээний байгууллагад дадлага хийх зэргээр ахлах ангид мэргэжлийн байгууллагуудад туршлага хуримтлуулах боломжтой
 • Ажлын байрны шилжилт, хөрвөх чадвар боломж ихтэй