ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ

С.Ардак

Боловсролын зэрэг: Магистр

cooperation@nucb.edu.mn

Д.Баатарцогт

Боловсролын зэрэг: Магистр

baatartsogt.damdingombo@nucb.edu.mn

Д.Алтанзул

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

altanzul.d@nucb.edu.mn

Р.Ононцэцэг

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

onontsetseg.rentsendorj@nucb.edu.mn

Д.Мягмар

Боловсролын зэрэг: Магистр

myagmar@nucb.edu.mn