NUCB

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД
(2019 оны 09 дүгээр сарын байдлаар)

Д/д Улс орон Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа Хүчин төгөлдөр болсон огноо
1 Хятад Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 1989.03.30
2 Филиппин Бүх төрлийн паспортаар 21 хүртэл хоног хүртэл 1994.05.13
3 Малайз Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 1994.06.06
4 Казахстан Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл 1994.12.02
5 Израйль Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 1996.03.12
6 Хонконг /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 14 хүртэл хоног хүртэл 1998.06.18
7 Киргиз Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл 1999.12.04
8 Куба Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2001.10.08
9 Макао /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл 2004.07.03
10 Лаос Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2007.10.14
11 Tайланд Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2008.01.13
12 Беларусь Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл 2013.09.04
13 Турк Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2013.10.10
14 Серби Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл 2013.11.08
15 ОХУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2014.09.03
16 Бразил Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл 2015.09.21
17 Индонез Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2016.03.22
18 Сингапур Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2017.06.08
19 Украин* Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
20 Аргентин Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл 2018.02.19
21 Уругвай Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2018.06.10
22 Чили Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл 2018.12.29
23 Узбекистан Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл 2019.02.01
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ
24 Румын Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 1974.10.14
25 БНАСАУ Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 1986.11.14
26 Словак Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 1992.06.26
27 Чех Дипломат паспортаараар 90 хүртэл хоног 1992.06.26
2011.07.29
28 Вьетнам Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2000.01.07
29 Мексик Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2001.11.09
30 Энэтхэг Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2005.12.23
31 Болгар Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2011.01.18
32 Кипр Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2011.03.30
33 Польш Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2011.06.29
34 БНСУ Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2012.05.31
35 Камбож Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 2012.08.27
36 Кувейт Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2013.04.16
37 Перу Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2013.04.30
38 ХБНГУ  Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хүртэл хоног 2013.05.08
39 Бруней Дипломат, албан паспортаар 14 хүртэл хоног 2013.07.01
40 Колумб Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 2013.09.23
41 Франц Дипломат паспортаараар 90 хүртэл хоног 2013.10.26
42 Мьянмар Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 2013.11.18
43 Эстони Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хүртэл хоног  2014.04.28
44 Латви Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2014.06.12
45 Итали Дипломат паспортаар 90 хүртэл хоног 2014.07.14
46 Туркменистан Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 2015.06.03
47 Унгар Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2016.05.18
48 Япон Дипломат паспортаар 30 хүртэл хоног 2016.11.15
49 Балба Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2016.12.19
2017.01.18
50 Албани Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хүртэл хоног 2017.03.30
51 Хорват Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 2017.04.26
52 Мальта Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 2018.02.08
53 Литва Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 2018.04.29
54 Швейцарь Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2018.06.16
55 Азербайжан Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног 2019.02.07
56 Армян Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног 2019.06.02
БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ
57 АНУ Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 2001.07.06
58 ИБУИНВУ Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29
59 Канад Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04
60 Япон Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3  хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ “Богино хугацааны олон удаагийн виз” олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10
61 Швейцарь Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16
Бусад оронд визтэй зорчино

* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.