NUCB

Үндсэн чиг үүрэг

Захиргаа, аж ахуй нь дараах үндсэн чиг үүрэгтэй. Үүнд:

  • Удирдлагыг захиргааны дотоод ажлын шаардлагатай мэдээллээр хангах
  • Хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангах, шинэчлэн боловсруулах
  • Хууль, эрх зүйн мэдээллийн сан бүрдүүлж түүгээрээ багш, ажилчдыг мэдээллээр хангах
  • Хүний нөөцийн менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааг боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах
  • Хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилт, үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх
  • ХҮИС-ийн удирдлага болон захиргааны үйл ажиллагааг сайжруулах
  • Сургуулийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

Бүтэц зохион байгуулалт

ЗАХИРГАА

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 М.Должин Захирал II-205 99113957
2 Г.Мөнхбаясгалан ЭШИХА Дэд захирал II-404 99086195
3 С.Ардак Гадаад харилцааны мэргэжилтэн II-306
4 Р.Ононцэцэг Захирлын туслах II-205 99680956
5 З.Идэр Маркетингийн мэргэжилтэн II-408

СУРГАЛТЫН АЛБА

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 С.Амаржаргал Албаны дарга II-308-1 99070014
2 О.Одсүрэн Мэргэжилтэн II-308-1 99812841
3 Э.Энхмаа Мэргэжилтэн II-308-1 80100550
4 Мэргэжилтэн II-308-1

ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 С.Чулуунцэцэг Хуулийн зөвлөх II-207

ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Д.Баатарцогт ХАБЭА-н инженер I-112 99082189

АРХИВ

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Д.Алтанзул Архивч I-307 99157501

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУД

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Жолооч
2 Слесарь
3 Үйлчлэгч
4 Үйлчлэгч
5 Үйлчлэгч
6 Үйлчлэгч
7 Үйлчлэгч
8 Үйлчлэгч