Email:

namjilmaa.d@nucb.edu.mn

Товч танилцуулга

Мэргэжил: Математикийн багш
Боловсролын зэрэг: Магистр
Албан тушаал: Ахлах багш

Эдийн засгийн математик загварчлал

  • Математик
  • Бизнесийн математик
  • Эконометрик
  • Эдийн засаг статистикийн программчлал
  • Математик программчлал,