Монгол-Японы эрүүл мэндийн төвд ХҮИС-ийн багш, ажилтнууд үзлэгт орлоо