ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ИННОВАЦИ, ЭНТРЕПРЕНЕРШИП, ТОГТВОРТОЙ, НОГООН ХӨГЖЛИЙН концепцид суурилсан сургалт, эрдэм шинжилгээг хослуулж, хөдөлмөрийн зах зээлд тэргүүлэгч мэргэжилтэн бэлтгэх