ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ИННОВАЦИ
ЭНТРЕПРЕНЕРШИП
ТОГТВОРТОЙ, НОГООН ХӨГЖЛИЙН концепцид суурилсан сургалт, эрдэм шинжилгээг хослуулж, хөдөлмөрийн зах зээлд тэргүүлэгч мэргэжилтэн бэлтгэх