Монгол Улсын стартап эко системийг хөгжүүлэх үндсэн зорилготой, Монголд хүчтэй энтрепренёр экосистем, хүрээллийг бий болгож дэлхийд өрсөлдөх Монгол компанийг дэмжих, бойжуулах алсын хараатай байгууллага болох “Стартап Монгол" ТББ