ОРОЙ, ЭЧНЭЭ, МАГИСТР

Бакалавр оройн анги -2.5 жил, эчнээ-3 жил

  • Нягтлан бодох бүртгэл (орой, эчнээ)
  • Зочлох үйлчилгээ (орой)
  • Худалдаа (орой)