МАГИСТР

Магистрын хөтөлбөр : Суралцах хугацаа 1.5 жил

  1. Нягтлан бодох бүртгэл
  2. Аялал жуулчлалын менежмент
  3. Худалдаа
  4. Хэрэглээний математик
  5. Зочлох үйлчилгээ