ХҮИС-ийн санхүүгийн алба нь ерөнхий нягтлан бодогч, нягтлан бодогч, 2 үндсэн нягтлан бодогч сургуулийн санхүүгийн бүх үйл ажиллагааг хэвийн ханган ажиллаж байна. 

Ерөнхий нягтлан бодогч

Ерөнхий нягтлан бодогч

Л.Гоёцэцэг

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Албан тушаал: Ерөнхий нягтлан бодогч

Ажилласан жил: 35 жил

Нягтлан бодогч

Нягтлан бодогч

Н.Зул-Эрдэнэ

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Албан тушаал: Нягтлан бодогч

Ажилласан жил: 15 жил