НОМЫН САН

Номын сангийн ажилчид. 2020.10.08

Товч танилцуулга

ХҮИС-ийн номын сан нь . “Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага /MNS574:2007/-ыг хангасан 246 кв.м талбай бүхий 122 суудал бүхий 2 уншлагын танхим 40.2 мянган гаруй ном бүхий 3 фонд, номын сангийн “Lib4u.net” цогц програм ашиглан үйлчилгээ үзүүлж байна. Магистрант, докторант болон судлаач уншигчдад зориулсан “Эрдэм шинжлгээний уншлагын танхим“ 13 мянга гаруй номтой бөгөөд 40 суудал бүхий уншлагын танхимтай. Энэхүү танхимд 2019 онд”Скай маркет ХХК”-хөрөнгө оруулалтаар иж бүрэн засвар хийж шинэчлэн тохижуулсан. Цагийн хуваарь: Даваагаас баасан гаригт 7.30-19.30 цаг.

———– *** ———–

Тэнхимийн зорилго

Эрэлтэй, хүрэлцээтэй баялаг сан бүхий цахим номын сан болох

———– *** ———–

Тэнхимийн зорилт

  • Номын сангийн цахим үйлчилгээг чанаржуулах
  • Мэргэжлийн ном сурах бичгийн хүрэлцээг сайжруулах
  • Цахим санг баяжуулж, ашиглалтыг сайжруулах зорилтуудын ханган ажиллахыг эрмэлзсэн болно.