МСҮТ

Д.Нарантуяа

  • Албан тушаал: МСҮТ эрхлэгч

narantuya@nucb.edu.mn

Д.Мөнхнасан

  • Албан тушаал: Ахлах багш

munkhnasan.d@nucb.edu.mn

Б.Сарантуяа

  • Албан тушаал: Багш

sarantuya.batmunkh@nucb.edu.mn

Д.Цацрал

  • Албан тушаал: Багш

tsatsral.d@nucb.edu.mn