ЗАХИРГАА, АЖ АХУЙ

Захиргаа, аж ахуй нь дараах үндсэн чиг үүрэгтэй. Үүнд:

  • Удирдлагыг захиргааны дотоод ажлын шаардлагатай мэдээллээр хангах
  • Хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангах, шинэчлэн боловсруулах
  • Хууль, эрх зүйн мэдээллийн сан бүрдүүлж түүгээрээ багш, ажилчдыг мэдээллээр хангах
  • Хүний нөөцийн менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааг боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах
  • Хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилт, үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх
  • ХҮИС-ийн удирдлага болон захиргааны үйл ажиллагааг сайжруулах
  • Сургуулийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

Бүтэц зохион байгуулалт

ЗАХИРГАА

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 М.Должин Захирал II-205 99113957
2 Ц.Цэцэгмаа Дэд захирал II-401 99086589
3 С.Ардак Гадаад харилцааны мэргэжилтэн II-401
4 Р.Ононцэцэг Захирлын туслах II-205 99680956
5 Д.Мягмар Маркетингийн мэргэжилтэн II-202

СУРГАЛТЫН АЛБА

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 О.Пүрэвдорж Албаны дарга II-308-1 99197923
2 О.Одсүрэн Мэргэжилтэн II-308-1 99812841
3 Э.Мөнхсаруул Мэргэжилтэн II-308-1 99137629
4 Ч.Янжинлхам Мэргэжилтэн II-308-1 99507508

ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 С.Чулуунцэцэг Хуулийн зөвлөх II-207

ХАБЭА-н ИНЖЕНЕР

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Д.Баатарцогт ХАБЭА-н инженер I-112 99082189

АРХИВ

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Д.Алтанзул Архивч I-307 99157501

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУД

Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Жолооч
2 Слесарь
3 Үйлчлэгч
4 Үйлчлэгч
5 Үйлчлэгч
6 Үйлчлэгч
7 Үйлчлэгч
8 Үйлчлэгч