Дүрэм журмын нэрс Батлагдсан огноо Татах
1 ХҮИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм

 

2017-06-30 Татах
2 ХҮИС-ийн дүрэм /шинэчлэгдсэн/ 2020 Татах
3 ХҮИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам 2017-09-01 Татах
4 ХҮИС-д профессор, багш ажиллуулах журам 2017-09-01 Татах
5 ХҮИС-ийн сургалтын журам 2017-09-01 Татах
6 ХҮИС-ийн МСҮТ-ийн журам 2017-09-01 Татах
7 ХҮИС-ийн МСҮТ-ийн багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам 2017-09-01 Татах
8 Оюутны байрны журам 2017-09-01 Татах
9 ХҮИС-ийн багш, ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм 2018-05-03 Татах
10 ХҮИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2017 онд оюутан элсүүлэх журам Татах
11 ХҮИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2018 онд оюутан элсүүлэх журам 2018-05-03 Татах
12 ХҮИС-ийн магистрын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам 2018-05-03 Татах
13 ХҮИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам 2018-05-03 Татах
14 ХҮИС-ийн судалгааны санхүүжилтийн журам 2018-11-28 Татах
15 ХҮИС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлгийн журам 2018-11-28 Татах
16 ХҮИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох журам 2018-11-28 Татах
17 ХҮИС-ийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 2018-11-28 Татах
18 ХҮИС-ийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус албаны журам 2018-11-28 Татах
19 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг ашиглах заавар 2018-11-28 Татах
20 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны олголт ба ашиглалтын журам 2018-11-28 Татах
21 Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр 2018-12-31 Татах
22 ХҮИС-ийн Стратеги төлөвлөгөө 2018-12-20 Татах
23 Худалдаа Үйлдвэрлэлийн их сургуулийн албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2019-03-04 Татах
24 МСҮТ-ийн суралцагчдын мэдлэг, ур чадвар, дадлыг үнэлэх журам 2019-03-04 Татах
25 Боловсролын чанарын удирдлагын тогтолцооны талаар ХҮИС-ийн баримтлах бодлого 2019-03-04 Татах
26 ХҮИС-ийн дотоод хяналтын журам 2019-03-04 Татах
27 ХҮИС-ийн Чанарын дотоод баталгаажуулалтын хөтөлбөр, 2019-2021 он 2019-03-04 Татах
28 Гамшгаас хамгаалах журам 2019-04-10 Татах
29 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, галын ослын үед ажиллах  журам 2019-04-10 Татах
30 ХҮИС-ийн хандив хүлээн авах бүртгэх, зарцуулах журам 2019.05.14 Татах
31 Ассистентшипийн үйл ажиллагааны журам 2019.12.23 Татах
32 Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн онлайн сангийн журам 2020.01.16 Татах
33 Цахим хэлбэрээр сургалт явуулах журам 2020.02.04 Татах
34 ХҮИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны журам 2020.03.25 Татах
35 ХҮИС-ийн шилжилтийн үеийг даван туулах хөтөлбөр (2018-2021) 2020.03.25 Татах
36 ХҮИС-ийн Багш ажилтны хөгжлийг дэмжихэд зориулсан төсвийг зарцуулах  журам 2020.03.25 Татах
37 ХҮИС-ийн судалгааны санхүүжилтын журам 2020.05.28 Татах
38 ХҮИС-ийн профессор багшийн ажлыг үнэлэх журмын зарим хэсгийг шинэчлэн сайжруулж нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2020.07.01 Татах